Haalbaarheid

Om de haalbaarheid van een project in te schatten, gaan we met u samenzitten om uw wensen en noden te leren kennen. Samen met u challengen en valideren wij de vertrekgegevens die u aanlevert en onderzoeken wij de mogelijkheden. Wij maken een inschatting van de beschikbare technologieën, voorziene budgetten en een haalbare planning.

WKK simulaties

Specifiek voor WKK projecten, hebben wij in de voorbije jaren een accurate simulatietool ontwikkeld, gebaseerd op werkelijke marktgegevens uit de praktijk die continu bijgewerkt worden, die snel de relevantie van een eventuele WKK in beeld brengt (o.a. elektrisch en thermisch rendement, financieel resultaat, enz.)

 

Energiestudies

Vanparijs Engineers is erkend deskundige voor het maken van energiestudies in het kader van AMURE (Waals gewest), de energiebeleidsovereenkomst (EBO, het vroegere benchmarking & auditconvenant), enz.

Vergunningstraject

Vanparijs Engineers beschikt over een grondige kennis van de wetgeving in het kader van decentrale energieopwekking. Wij kunnen u begeleiden bij uw vergunningstraject (milieu- en bouwvergunning) en assistentie verlenen bij het aanmaken van uw dossiers voor VEA/CWaPE/Brugel of het verkrijgen van de nodige administratieve toelatingen van uw distributienetbeheerder, enz.