maandag, juli 9, 2018 - 15:10


 

Een drastische vermindering van de CO2-uitstoot voor een groot farmaceutisch bedrijf: is dat mogelijk? Het antwoord is ja! UCB is een reusachtige uitdaging aangegaan: CO2-neutraal worden tegen 2030. Hoe? Met de knowhow en oplossingen van Vanparijs Engineers, dochter van EDF Luminus. Verslag van een al even duurzame als rendabele samenwerking.

Voor UCB staan het milieu en ecologisch denken centraal. De onderneming legt zich volledig toe op onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe en vernieuwende oplossingen voor mensen die door ernstige neurologische of immunologische ziekten zijn getroffen. Maar ze streeft ook een parallel doel na: de impact van haar activiteiten op de natuurlijke hulpbronnen en het klimaat beperken en de resterende uitstoot compenseren met tastbare en duurzame initiatieven. Concreet is UCB vastbesloten de uitstoot van broeikasgassen met 35 % te verminderen tegen 2030 en met 70 % tegen  2050. Bovendien wil de onderneming het waterverbruik met 20 % en de afvalproductie met 25 % terugdringen tegen 2030.

 

Samen met Vanparijs Engineers als WKK-partner

Om dit ambitieuze actieplan te realiseren, heeft de productievestiging van UCB in Eigenbrakel een beroep gedaan op de knowhow van Vanparijs Engineers. Deze samenwerking resulteerde in de installatie van een duurzame warmtekrachtcentrale van 800kWe die zowel elektriciteit als warmte levert voor de gebouwen en de productie-eenheden van UCB. Het voordeel van deze WKK is dat de elektriciteitslevering flexibel beheerd kan worden. De installatie kan op eender welk moment van de dag automatisch ingeschakeld worden om gedurende enkele uren elektriciteit te leveren ter ondersteuning van het net, ook al is er geen vraag naar verwarming. De overtollige warmte wordt dan tijdelijk opgeslagen in een buffervat van 30m³ wordt opgeslagen. UCB kan voortaan rekenen op een hoog rendement en een verbeterde energie-efficiëntie: bijna 39 % extra verlaging van de CO2-uitstoot.

 

 

Voor Charl van Zyl, Chief Operating Officer van UCB, is verandering mogelijk: “Ons plan is ambitieus, maar bij UCB pakken we verandering liever zelf aan dan ze te ondergaan”. Daarom gaat UCB nog verder. Om het Verdrag van Parijs na te leven, gesloten tijdens COP 21 en COP 22, wil UCB de uitstoot van broeikasgassen nog verder terugdrijven. Alle emissie die niet rechtstreeks kan worden teruggedrongen, wordt gecompenseerd door o.a. de aanplanting van bomen.

 

Deze samenwerking past perfect in de ambitie van Vanparijs Engineers en moederbedrijf EDF Luminus: technische knowhow en een vernieuwende benadering aanbieden voor bedrijven die hun energie efficiënter willen beheren en hun CO2-uitstoot willen verminderen. Dankzij een persoonlijke begeleiding op maat helpen zij ondernemingen om minder en doordachter energie te verbruiken.

 

“De ontwikkeling van deze warmtekrachtkoppelingsinstallatie met UCB en de plaatsing ervan op het dak van een van de grootste farmaceutische productiecentra van Europa vormde een grote logistieke uitdaging. Maar die uitdaging kadert perfect binnen onze ambitie om onze klanten te helpen hun CO2-uitstoot te verminderen dankzij onze technische expertise en onze innovatieve aanpak. En dat is ook het geval bij UCB. We zijn verheugd dat deze mooie installatie met een zeer hoog rendement kan bijdragen aan de verwezenlijking van het ambitieuze energieplan van UCB”, zegt Sébastien Farinotti, CEO van Vanparijs Engineers.

 

Bekijk ook de timelapse video van het bouwproject!