donderdag, februari 22, 2018 - 16:29

Eind vorig jaar haalde Vanparijs Engineers uit Hoegaarden een unieke dubbelopdracht binnen. MSD,  het wereldwijde innovatieve zorgbedrijf met een belangrijke site in Heist-op-den-Berg, zal de komende maanden zowel een UPS-installatie als een WKK-centrale integreren in samenwerking met het engineering en contracting bureau.

 

Het project kadert in de policy van MSD (voorheen: Schering-Plough) inzake milieu en duurzaamheid met het oog op het verbeteren van de bedrijfszekerheid, bijdragen tot een duurzame energievoorziening en het verlagen van het CO2 verbruik op de site. Tegen 2025 zal MSD zijn uitstoot van broeikasgassen wereldwijd met ten minste 40 procent verminderen ten opzichte van 2015.

 

Een eerste  haalbaarheidsstudie door Vanparijs Engineers had in 2015 reeds aangetoond dat er een groot WKK-potentieel was op de site in Heist-op-den-Berg en nog datzelfde jaar werd een  vergunningsdossier opgestart voor de bouw van een WKK-installatie van 1560 kWe.

Quasi tegelijkertijd werd voerde Vanparijs Engineers een studie uit die de impact van spanningsonderbrekingen op het net op de kwaliteit en continuïteit van de productieprocessen evalueerde. De steriele afdeling van MSD is een cruciaal onderdeel van de productie, waarbij zelfs de kortste spanningsdips absoluut moeten worden voorkomen. Om het risico van deze spanningsdips te verminderen, beschrijft de studie ook mogelijke oplossingen om een dergelijke onderbreking te voorkomen. Verschillende technologieën werden onderzocht o.a. vliegwiel, supercaps en batterijen.

 

MSD zal voor beide projecten samenwerken met eenzelfde onafhankelijke partner met meer dan 20 jaar expertise in zowel warmtekrachtkoppeling als ononderbroken stroomvoorziening. Vanparijs Engineers, onderdeel van de groep EDF Luminus, zal in de loop van 2018 zowel een 1000 kVA hybride UPS systeem als een 1560 kWe WKK-installatie integreren in de bestaande infrastructuur.

 

-          De 1000 kVA flywheel UPS en bijhorende randapparatuur worden ingebouwd in twee volledig geïsoleerde en geventileerde containers  naast en in dezelfde uitvoering als de overige technische containers op de parking.

-          De  1560 kWe WKK met gasmotor wordt hydraulisch en elektrisch volledig geïntegreerd in de bestaande warmteproductie en -verdeling (70-90°C water en 10 bara stoom) zonder impact op de rest van het productieproces. Verwacht wordt dat de nieuwe installatie een rendement van meer dan 86% zal hebben.

 

Voor de levering van de machines werkt Vanparijs Engineers nauw samen met Eneria CAT (Groupe Monnoyeur) uit Overijse.

De UPS wordt verwacht operationeel te zijn in de loop van de zomer en de opstart van de WKK is voorzien in november 2018.  

Vanparijs Engineers zal tevens het onderhoud van beide installaties verzorgen en de beschikbaarheid en het rendement ervan garanderen.  De combinatie van ontwerp, integratie, civiele werken, levering van machines en onderhoud door één en dezelfde partij, levert aanzienlijke voordelen op voor MSD en is de sleutel voor een succesvol project.