woensdag, februari 14, 2018 - 16:51

In 1997 installeerde Vanparijs Engineers in het regionaal ziekenhuis Sint Trudo in Sint-Truiden een dynamische UPS installatie (DUPS) van 1500 kVA voor extra stroombeveiliging na de toenmalige uitbreiding van het ziekenhuis. Onlangs werd de installatie volledig gerenoveerd zodat het ziekenhuis ook de komende 20 jaar mag rekenen op een kwalitatieve ononderbroken stroomvoorziening.

Volledige renovatie in plaats van vervanging

De levensduur van een dynamische UPS installatie is  20 à 30 jaar met gemiddeld om de 8 jaar een grondige revisie van de elektrische machines en borden. Nadien is het systeem doorgaans aan vervanging toe. Dat betekent meestal een aanzienlijke nieuwe investering en soms ingrijpende wijzigingen in de bestaande infrastructuur.

Vanparijs Engineers ontwikkelde een uniek nieuw concept in nauwe samenwerking met het ziekenhuis en met fabrikant Hitec Power Protection :  een volledige renovatie van het oude systeem die veel verder gaat dan een klassieke revisie.  Op deze manier kan het ziekenhuis verdergaan met haar vertrouwde UPS-installatie, die voor de gelegenheid een grondige facelift kreeg, zonder te investeren in een nieuwe machine.

Het is de eerste keer dat  een 20 jaar oude installatie een complete upgrade krijgt. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij een unieke samenwerking tussen Vanparijs Engineers en het ziekenhuis enerzijds en een diepgaande technische uitwisseling met de fabrikant anderzijds.

 

Geen impact op de bedrijfsvoering van het ziekenhuis

Om het ziekenhuis ten alle tijde te blijven beveiligen, werd voor de start van de werken overgeschakeld op de 1600 kVA mobiele UPS van Vanparijs Engineers. Vervolgens werd de volledige installatie inclusief elektrische borden weggehaald. Enkel de dieselmotor bleef ter plaatse en kreeg een grondige revisiebeurt.

In het atelier werden vervolgens een nieuwe inductiekoppeling, generator en vrijloopkoppeling gemonteerd. Daarnaast werd ook het volledige power– en stuurgedeelte – het hart van de installatie - vernieuwd en voorzien van de meest recente regeltechnologie, die een volledig digitaal beheer van de installatie mogelijk maakt. Er werd ook een blackstartmodule geïnstalleerd en de brandstofpomp werd ontdubbeld.

Het volledige project werd uitgevoerd in een beperkte tijdsspanne en zonder enige vorm van onderbreking of impact op de dagelijkse werking van het ziekenhuis.

 

Klaar voor de toekomst

Na een succesvolle heropstart beschikt Sint-Trudo nu over een up-to-date stroombeveiliging, met de modernste technieken en in regel met de laatste nieuwe standaarden, die ook de volgende 20 jaar onder omniumgarantie zal beheerd en onderhouden worden door Vanparijs Engineers.

Bovendien werd ook aan de toekomstige energievoorziening van het ziekenhuis gedacht: door de keuze voor een zeer robuuste koppeling is de DUPS-installatie geschikt voor flexibele energieproductie (R3DP) en kan zo bijdragen aan meer evenwicht in de elektriciteitsvoorziening.