dinsdag, april 30, 2019 - 10:36

Op 5 april keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat garanties van oorsprong voor groen gas en groene warmte (en koude) toevoegt aan het Energiedecreet. Garanties van oorsprong zijn certificaten die aantonen dat elektriciteit, gas, warmte of koude op een groene manier geproduceerd zijn. 

Steeds meer Vlaamse bedrijven en sectoren hebben interesse om warmte die groen opgewekt wordt, bijvoorbeeld via een WKK, ook te kunnen (ver)kopen als ‘groene warmte’. Er is ook steeds meer vraag naar ‘groen gas’. Met de nieuwe garanties van oorsprong komt er dus een sluitend kwaliteitssysteem dat het voor producenten interessanter maakt en hen stimuleert om niet enkel groene stroom, maar ook groen gas of groene warmte op te wekken.

Vlaams Minister van Energie Lydia Peeters: “Garanties van oorsprong voor elektriciteit bestonden al. We hebben nu een erkenningssysteem op poten gezet voor alle vormen van groene energieproductie. Dit vormt voor producenten een extra stimulans om groene energie te produceren en geeft vertrouwen aan cliënten om groene energie aan te kopen.”

 

Wat verandert er nu precies?

  • Er komen garanties van oorsprong voor alle energiebronnen, dus niet enkel voor groene stroom, maar ook voor groen gas, groene warmte en koude (en op langere termijn mogelijk ook groene vaste en vloeibare brandstoffen zoals bv. biomassa)
  • Gas- en elektriciteitsleveranciers zullen verplicht zijn om op hun website en facturen informatie te geven over de oorsprong van de geleverde energie en het aandeel van groen gas of groene warmte in de totale brandstofmix
  • De VREG zal instaan voor het toekennen en beheren van de garanties van oorsprong
  • Voor groene warmte is er een ondergrens van 300 kW vermogen voor het toekennen van garanties van oorsprong
  • Ook voor elektriciteit uit groene warmte (vb. ORC) of warmte uit groene stroom (vb. warmtepomp >300kW) zijn garanties van oorsprong mogelijk

 

Het nieuwe decreet is een volgende logische stap naar een duurzamere energieopwekking en zet de deur open naar een versnelde CO2-neutraliteit voor veel industriële en andere bedrijven die – al dan niet met WKK – hun eigen energie opwekken en dat liefst op een zo groen mogelijke manier.

 

Meer info? Contacteer ons!

Bron: www.ode.bewww.lydiapeeters.be