donderdag, april 26, 2018 - 13:17

Uit een recente studie van COGEN samen met ODE en Bond Beter Leefmilieu, blijkt dat warmtekrachtkoppeling een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie en de kernuitstap. WKK-centrales produceren immers elektriciteit én nuttige warmte, waardoor ze tot 30% minder brandstof verbruiken dan de combinatie van elektriciteitsproductie door een klassieke elektriciteitscentrales en warmteproductie met een gasgestookte ketel. Tegen 2025 kan er ongeveer 1000 MW bijkomende elektrisch vermogen aan WKK-installaties geplaatst worden.

Vandaag staat er 2700 MWe aan WKK-vermogen opgesteld in België. Dit komt overeen met de volledige nucleaire capaciteit van Doel en dekt ongeveer 18% van de totale Belgische elektriciteitsvraag (en zelfs 21% voor Vlaanderen). In vergelijking met de gescheiden productie van warmte en elektriciteit leveren deze WKK-installaties bovendien een aanzienlijke brandstofbesparing op (meer dan 11 TWh oftwel het gasverbruik van ca. 800.000 gezinnen).

Met het oog op de sluiting of tenminste de afbouw van de kerncentrales in ons land, is het duidelijk dat de WKK-technologie niet uit het oog mag verloren worden als vervangingscapaciteit. Een recente analyse van COGEN (voorheen: Cogen Vlaanderen), in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu en ODE, toont aan dat er tegen 2025 in België 1000 MWe aan bijkomend WKK-vermogen gerealiseerd kan worden – de capaciteit van een grote kerncentrale zeg maar - in fabrieken, bedrijven, instellingen, scholen of voor een warmtenet.  Dit zou de totale primaire energiebesparing op meer dan 15 TWh brengen, wat overeenkomt met maar liefst 40% van de Belgische gezinnen die vandaag op het gasnet aangesloten zijn. Verschillende kleinere centrales zijn bovendien veel minder kwetsbaar en veel betrouwbaarder dan één grote (en oude) kerncentrale en ze zijn gemakkelijker aan te sturen, zodat ze perfect passen in het toekomstige energielandschap.

WKK is omwille van haar energie-efficiënte, flexibiliteit, stuurbaarheid en betrouwbaarheid een ideale aanvulling op hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie én kan de technologie gebruikt worden om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden. Bovendien kan de WKK zelf ook gevoed worden met een hernieuwbare energiebron. Nu is dat meestal nog biogas of biomassa, maar de productie van synthetisch gas (Power-to-Gas) is in volle ontwikkeling. En ook in meer toekomstgerichte oplossingen als warmtenetten en smart grids heeft WKK heel wat potentieel.

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein toonde zich eerder al een voorstander van kleine decentrale installaties zoals WKK als invulling van (een deel van) de vervangingscapaciteit van de kerncentrales.  Ook in andere Europese landen fungeert WKK reeds als sluitstuk in de duurzame energiepuzzel, waarom dus niet ook in België?

Vanparijs Engineers is gespecialiseerd in WKK-installaties van 100 kWe tot meerdere MWe en werkt samen nauw met COGEN. Wil je weten hoe wij u kunnen helpen met de opstart van uw WKK-project? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij begeleiden u in alle stappen van het traject!