vrijdag, januari 12, 2018 - 11:17

De afgelopen 10 jaar bouwde Vanparijs Engineers meer dan 20  warmtekrachtkoppelingsinstallaties in de Belgische zorg- en dienstensector, waarvan 4MW alleen al in Brusselse ziekenhuizen. Ondertussen zijn de eerste installaties hiervan aan vervanging toe. Tijd om even terug te blikken en ook eens ons licht te laten schijnen op verleden, heden en toekomst van WKK in de zorg.

 

Van groeimarkt naar vervangmarkt

De tijd dat elk ziekenhuis investeert in warmtekrachtkoppeling – of in elk geval overweegt om erin te investeren – lijkt voorbij. De wetgeving speelt hierbij niet in het voordeel van de ziekenhuizen: vaak gaat het om complexe aanbestedingsdossiers met zeer specifieke gunningcriteria en ook de regelgeving rond de certificaten is vandaag minder gunstig dan enkele jaren geleden.

Voor ziekenhuizen die willen besparen op hun energiefactuur, is WKK bovendien lang niet de enige mogelijkheid. Denk maar aan zonnepanelen, geothermie, passiefbouw, windenergie, enz. Vaak gaat het om zware investeringen voor een ziekenhuis en is de juiste keuze maken tussen kosten en baten van groot belang.

Sébastien Farinotti, samen met Patrick Steegmans CEO van Vanparijs Engineers: “De aankoop is slechts één element. In het totale financiële plaatje zijn vooral de onderhoudskosten,  de levensduur en de performantie van de WKK-installatie doorslaggevend. Wij proberen altijd om een concept op maat uit te werken, met aandacht voor het rendement op lange termijn. Het optimaliseren van dat rendement doen we o.a. door de warmteverdelingsinstallatie aan te passen om de retourtemperatuur zo laag mogelijk te houden of door de warmte die niet onmiddellijk benut kan worden, op te slaan in buffervaten voor wanneer wel meer warmte nodig is.”

Momenteel zien we dat vooral kleinere en middelgrote ziekenhuizen nog de overstap naar warmtekrachtkoppeling overwegen. Naast de ‘nieuwbouwmarkt’ is vooral de vervangmarkt in opmars de laatste jaren. De eerste WKK-installatie van Vanparijs Engineers in de zorgsector dateert van 2004 en werd gebouwd in de Clinique des Frères Alexiens in Henri-Chapelle. “In 2014 werd de bestaande WKK er vervangen omdat het elektrisch rendement amper 31% bedroeg. Bij de nieuwe WKK die wij plaatsten, ligt het rendement maar liefst 7% hoger. Ook bij het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen hebben we momenteel een vervangingsproject lopen. Het loont dus zeker om je oude WKK te vervangen door een nieuwere en dus rendabelere machine. ” zegt Tomas Geeraert, Sales Account Manager Vanparijs Engineers.

 

Meer dan alleen WKK

Omdat een WKK meestal geïntegreerd wordt in de bestaand energieproductie – lees: stookplaats – van een ziekenhuis, gaat het optimaliseren van energie-efficiëntie vaak ook verder dan enkel het plaatsen van een WKK. In de zorgsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bouwt en exploiteert Vanparijs Engineers momenteel verschillende WKK-projecten waarbij een bredere scope van warmteproductie en -verdeling bekeken werd.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de combinatie van WKK met een variabele debietregeling om de retourtemperatuur van het water te verhogen of de installatie van buffervaten voor tijdelijke warmteopslag. Dit werd o.a. toegepast bij de renovatie van het CHU Saint-Pierre en Campus Horta van het Brugmannziekenhuis, In beide ziekenhuizen werd een 1560kWe WKK gecombineerd met buffervaten en variabele debietregeling voor een optimaal rendement van de WKK.

In het UZ Anwerpen werd samen met de bouw van de WKK-installatie ook de productie van het sanitair warm water gerenoveerd. Een investering die het ziekenhuis een jaarlijkse besparing van ca. 30% op de energiefactuur oplevert.

De meest recente WKK-installatie van Vanparijs Engineers werd deze zomer opgeleverd in het Centre Hospitalier Valida, eveneens in Brussel. Het bestaande ketelhuis was aan renovatie toe. De oude aardgas- en mazoutketels werden vervangen door nieuwe hoogrendementsketels en aangevuld met een 150kWe WKK. Net als in de andere ziekenhuizen, werden de werken uitgevoerd zonder onderbreking van de energietoevoer naar het ziekenhuis.

 

Wat brengt de toekomst

In Brussel staat momenteel nog een ander project in de steigers: het nieuwe ziekenhuis van het Centre Hospitalier Régional Edith Cavell (CHIREC) in Oudergem, op de zogenaamde Delta-site. “Dit is een nieuwbouw waarin heel wat energievriendelijke technologieën (warmtepompen, PV-installaties, WKK…) voorzien worden. Wij installeren er begin 2018 een WKK van 600 kW in het ketelhuis en er is voldoende ruimte voorzien voor een extra WKK in de toekomst”, aldus Tomas Geeraert.

Veel toekomstige investeringen in ziekenhuizen staan in het teken van energietransitie. Om bij te dragen in de strijd tegen de klimaatverandering, helpt Vanparijs Engineers – sinds vorig jaar deel van EDF Luminus – klanten in hun energietransitie met innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie.

Voor ziekenhuizen betekent dit concreet bijvoorbeeld het ontwikkelen van een financieringsmodel voor WKK installaties, waarbij de CAPEX gedragen wordt door EDF Luminus als derdepartij investeerder. Andere mogelijkheden zijn de inzet van flexibiliteit met de bestaande WKK-, noodstroom- of UPS-installaties, de combinatie van WKK met andere hernieuwbare energie zoals zonnepanelen of windenergie, of eventueel het gebruik van WKK als noodstroom voor niet-kritische gebruikers.

 

Contacteer ons voor meer informatie