Een oplossing voor alle kritische toepassingen

Door de snelle evolutie van elektronica en automatisering worden bedrijven productiever maar ook veel afhankelijker van optimaal functionerende elektrische voorzieningen. Kritische en hoogtechnologische infrastructuur in datacenters, banken, ziekenhuizen, farmaceutische industrie, enz. moeten op een waterdichte manier beveiligd worden tegen alle mogelijke stroomstoringen, zelfs tegen de kleinste spanningsdips.

 

Vanparijs Engineers gaat verder dan gewone ononderbroken stroomvoorziening en verzekert de betrouwbaarheid van uw kritische elektrische infrastructuur in een technisch totaalconcept:

 • Onderzoek naar de kwetsbaarheid van uw installaties bij stroomonderbrekingen, spanningspieken of –dips, netvervuiling, enz.
 • Ontwerp en turnkey bouw van dynamische UPS systemen (DUPS) van 250 kVA tot meer dan 10 MVA, naadloos geïntegreerd in uw bestaande infrastructuur

 

Wat is een DRUPS

Roterende of diesel UPS systemen, ook wel dynamische UPS genoemd, leveren ononderbroken, continue en geconditioneerde stroom. Ze beschermen uw kritische processen tegen stroomuitval en filteren actief de onzuiverheden uit het net (spanningspieken of -dips, harmonischen, transiënten, microcoupures, enz.)

In tegenstelling tot statische UPS systemen met batterijen bestaat een dynamische UPS uit een (1) diesel motor, (2) inductiekoppeling, (3) vrijloopkoppeling en (4) generator, gemonteerd op een frame.

In normale omstandigheden – als het net aanwezig is - dient de dynamische UPS als een actieve filter tegen onzuiverheden op het net. Wanneer de normale stroomtoevoer uitvalt of verstoord wordt, neemt de dynamische UPS de stroomvoorziening over, zonder de minste onderbreking, zonder dat u het merkt, voor een korte of langere periode, zolang er voldoende brandstofvoorraad aanwezig is.

 

DUPS Principe

 

Voordelen van een dynamische UPS

Sommige toepassingen zijn zo kritisch dat een klassieke noodstroomvoorziening onvoldoende bescherming biedt. Denk maar aan datacenters, operatiezalen, intensive care of bepaalde productieprocessen. De tijd die verstrijkt tussen het uitvallen van het net en het opstarten van de noodstroominstallatie kan tot grote verliezen leiden. In dit geval is een ononderbroken energievoorziening (UPS) onmisbaar.

Naast het voorkomen van stroomonderbrekingen bieden dynamische UPS systemen met dieselmotor enkele niet te verwaarlozen voordelen in vergelijking met statische systemen met batterijen en noodstroomgenerator:

 

Zeer hoge betrouwbaarheid

 • Beperkt aantal onderdelen en geen batterijen, dus minder kans op pannes
 • Eenvoudige en robuuste constructie met lange levensduur (meer dan 25 jaar)
 • Grote autonomie
 • Continue bewaking van kritische applicaties
 • Minder gevoelig voor grote temperatuurverschillen

Hoge energie-efficiëntie

 • Filter voor onzuiverheden uit het net
 • Geen conversie van elektrische energie tussen het energienet en de kritische belasting
 • Geen gebruik van vermogenselektronica en dus geen harmonische vervorming
 • Hoge cos phi
 • Hoog rendement

Ruimte-efficiëntie

 • Tot 60% minder grondoppervlakte: geen aparte noodstroomgroep of batterijruimte nodig

Hoge kostenefficiëntie

 • Lage installatiekost: minder componenten, minder ruimte, eenvoudige bekabeling
 • Lage werkingskost: eenvoudige bediening, hoog rendement en weinig onderhoud nodig
 • Mogelijkheid tot directe financiële return met peakshaving

Milieuvriendelijkheid

 • Filtering van de uitlaatgassen
 • Geen gebruik van hinderlijke en gevaarlijke batterijen en dus ook geen chemisch afval

 

Hoe meer UPS vermogen u nodig heeft, hoe groter de voordelen in vergelijking met statische UPS.  Meer vermogen betekent bij statische systemen immers meer batterijen en meer batterijruimte, bij dynamische diesel UPS systemen is de impact veel kleiner.

 

dynamische UPS

 

Technisch totaalconcept

Vanparijs Engineers begeleidt uw UPS project van A tot Z. Onze service beperkt zich niet tot het leveren en installeren van uw UPS systeem. Wij integreren de levering ervan in een technisch totaalconcept waarbij vanaf het begin rekening gehouden wordt met uw behoeften:

 • studie van de huidige situatie, de knelpunten en uw behoeften
 • studie en voorstel van een geschikte oplossing op maat en de optimale integratie ervan in uw infrastructuur:
  • Verschillende fabrikanten en vermogens: van 250 tot 3000 kVA in één enkele unit
  • Verschillende configuraties: single units of parallelschakeling
  • Opstelling: in gebouw of in container
  • Akoestiek: geluidsdempende kasten beperken de geluidsoverlast, voldoet aan de Europese geluidsnormen
  • Emissie: conform met de Europese emissienormen
  • Remote monitoring:  beheer van het systeem van op afstand
  • Peakshaving: het gebruiken van een UPS om pieken in het stroomverbruik af te vlakken kan een interessante financiële besparing opleveren
  • Mobiele UPS in container beschikbaar voor tijdelijke oplossingen (lees meer)
 • inclusief alle randapparatuur (transformatoren, uitlaat, kasten, dempers, enz.)
 • volledige inbedrijfstelling van het geheel
 • voorstel van een flexibel onderhoudscontract
 • mogelijkheid tot volledige exploitatie of EAAS (Energy as a Service)

 

Een greep uit onze referenties

Meer dan 50.000 kVA dynamisch UPS vermogen geïnstalleerd bij nationale en internationale klanten:

 • Brussels Airport Company
 • KPN Group Belgium
 • Luchthaven Oostende
 • Sint-Trudo ziekenhuis
 • Nationale Bank van België
 • Groupe Richemont (CH): Manufacture Cartier, Manufacture Horlogère Valfleurier
 • Officine Panerai (CH)
 • Thomson Reuters (FR)
 • Chevron Phillips Chemicals
 • Sterigenics
 • KU Leuven